Maailman vesipäivää vietetään Lappeenrannassa 22.3. – vapaa pääsy

Mitä jos päästöt vesistöihin lopetettaisiin – kokonaan?
Maailman vesipäivä Lappeenrannassa

Puhdas vesi on meille suomalaisille ylpeyden aihe, mutta valitettavasti myös itsestäänselvyys. Osaammeko arvostaa sitä riittävästi? YK:kin ymmärsi julistaa puhtaan veden yhdeksi ihmisoikeudeksi vasta vuonna 2010.

Maapallon vedestä 2,5 % makeaa eli juomakelpoista. Makeasta vedestä suurin osa on lumena tai jäänä, joten vain noin 1 prosentti on ihmisten käytettävissä. Lähdeveden eli pohjaveden osuus kaikista maailman vesivaroista on 0,68 %.

Useat Euroopan maat tulevat kohtaamaan puhtaan veden vakavaa puutetta vuoteen 2040 mennessä.

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila on viimeisimmässä, vuonna 2019 tehdyssä arvioinnissa luokiteltu huonoksi. Kemiallista tilaa heikentävät enimmäkseen kaukokulkeutuvat, pysyvät ja eliöstöön kertyvät aineet.

Vesien kemiallinen tila paranee hyvin hitaasti, koska vaarallisia ja haitallisia aineita on vanhan käytön jäljiltä varastoitunut pohjasedimentteihin ja muualle luontoon.

Vesistöjen ekologinen tila on enimmäkseen hyvä: järvien pinta-alasta 87 % ja jokivesistä 65 % on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Sen sijaan rannikkovesien kokonaispinta-alasta vain 13 % on ekologiselta tilaltaan hyvää, eikä mikään alue yllä arvosanaan ”erinomainen”. Rehevöityminen on edelleen suurin ongelma, ja maatalous siihen suurin syypää: se aiheuttaa yli puolet ihmisen toiminnasta syntyvistä ravinnepäästöistä. Ravinteita valuu pelloilta vesistöihin erityisesti silloin, kun maa on paljas.

Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun vesiemme tulevaisuudesta.

Tilaisuuden järjestää Miisa Minkin tukiryhmä.

Tilaisuuden avaus klo 17.00
Christine Lund, matkailuyrittäjä, Lossiranta Lodgen omistaja
17.10
Vesiensuojeluohjelmat, mitä on tehty ja mitä tulevina vuosina pitää tehdä
Krista Mikkonen, sisäministeri, vihr.
17.30
Vesi yhdistää meidät kaikki
Miisa Mink, Saimaa ilman kaivoksia ry:n perustaja,
kansanedustajaehdokas, vihr.
17.50
Kansallisaarteemme Saimaa
Mikko Ikävalko, puistonjohtaja, Saimaa Geopark
18.10
Pohjavesi, vesienhoidon kipupiste
Vesa Toivola, johtava luonnonsuojeluasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus
18.30
Arvostetaan vettä – käyttökelpoinen, hyvä vesi ei ole itsestäänselvyys
Raija Aura, vesistöasiantuntija, Lappeenrannan kaupunki
18.50
Keskustelua vedestä

Vastaa

%d