Vaaliteemani

Tervetuloa tutustumaan teemoihini tarkemmin. Päätemani ovat tässä, niistä on lisää tietoa alempana.

 1. Puhdas vesi ja monimuotoinen luonto
 2. Yrittäjyys ja talouden rakennemuutos
 3. Ei politiikkaa vaan yhteisten asioiden hoitamista

Ilman toimivaa taloutta meillä ei ole halua suojella luontoa. Mutta meillä ei myöskään ole taloutta ilman elinvoimaista luontoa. Edessä on välttämätön talouden rakennemuutos jossa tukia ja kannustimia pitää ohjata sellaiseen toimintaan jotka edistävät tervettä planeettaa, eikä päinvastoin. Tahdon olla osaltani kehittämässä tulevaisuutta, jossa Suomen BKT muodostuu sellaisesta taloudellista toiminnasta joka ei pilaa ilmastoa eikä luontoa.

Seuraamalla sometilejäni saat myös tietoa minulle tärkeistä aiheista.

Puhdas vesi ja monimuotoinen luonto

 • Luontokato pysähtyy vain siten, että lopetamme luonnon pilaamisen.
 • Juhlapuheista on siirryttävä tekoihin. Aina tuntuu olevan jokin syy, miksi luontoa suojelevia ja ennallistavia toimenpiteitä ei voida tehdä. Mihin vedämme rajan, jos emme tähän hetkeen.
 • Puhdas vesi on elämän ehto, tulevaisuuden menestystuote ja jopa turvallisuuspoliittinen pelinappula.
 • Maapallon vedestä on vain 2,5% makeaa eli juomakelpoista vettä. Makeasta vedestä suurin osa on lumena ja jäänä ja vain 1% on ihmisen käytettävissä. Useat Euroopan maat tulevat kohtaamaan puhtaan veden vakavaa puutetta jo vuoteen 2040 mennessä.
 • Saimaan alueen elinvoimaisuus pohjautuu toimialoihin, jotka eivät menesty ilman puhdasta vettä ja monipuolista luontoa. Meidän tulee panostaa matkailuun, vihreän siirtymän ratkaisuihin, puhtaaseen ruokaan, vesi osaamiseen ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.
 • Metsät eivät ole vain puupeltoja. Ympäristöhyötyjen tuottamisen tulisi olla maanomistajalle varteenotettava vaihtoehto puuntuotannon rinnalla tai sen sijaan. Hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta tulisi maanomistajan saada kohtuullinen korvaus.

Yrittäjyys ja talouden rakennemuutos

 • Ilmastokriisin torjunta ei saa aiheuttaa luontokatoa, pilata vesiä tai viedä olemassa olevia työpaikkoja.
 • Aina kun käytämme energiaa, kulutamme luontoa tavalla tai toisella: fossiiliset energiamuodot tuhoavat ilmastoa ja uusiutuvat energiamuodot aiheuttavat luontokatoa koska niihin tarvitaan valtava määrä kaivannaisia.
 • Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan iso työkalupakki, jossa on muutakin kuin sähköautot ja tuulimyllypuistot.
 • Kaivoksiakin tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Kaivoslaki on saatava vihdoin kuntoon: on perustettava kaivoksilta kokonaan suljettuja alueita, lopetettava kaivosten prosessivesien päästäminen vesistöihin sekä säädettävä kaivosjätealueille tiukat tekniset määräykset, joita myös valvotaan. Kaivosveron on oltava kansantaloudellisesti merkittävän suuruinen.
 • Tutkimukseen ja tuotekehitykseen on satsattava ja selvitettävä kiertotalouden ratkaisut perinpohjin ennen kuin uusia kaivoksia avataan. Kaivoslupia ei tulisi lainkaan myöntää malmeille, jotka eivät ole kriittisiä (kuten kulta).
 • Maaseutu on pidettävä elinvoimaisena. Jatkuvan tehostamisen sijaan on tulevaisuutta kehitettävä niin, että ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy.

Ei politiikkaa vaan yhteisten asioiden hoitamista

 • Politiikassa on vallalla asioiden paremmaksi puhuminen. Puheita eivät kuitenkaan seuraa teot. Ei ole ihme, että monet ovat kyllästyneet politiikkaan. Tapanani on siirtyä sanoista tekoihin. Saan paljon aikaiseksi, sen olen jo näyttänyt Saimaata suojellessani.
 • Uskon siihen, että äänestäjiä ei tarvitse paapoa. He osaavat ajatella omilla aivoillaan ja kykenevät kohtaamaan myös vaikeita asioita.
 • Otetaan yhdessä vastuu tulevaisuudesta ja ollaan valmiita uudistamaan – ja uudistumaan. Kaikkien, myös äänestäjien, on tultava mukaan muutokseen.
 • Uskon, että muissakin puolueissa on ihmisiä, joilla on samoja tavoitteita. Tuon ihmisiä yhteen läpi puoluelinjojen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: